1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu Fashion Designer Awards 2020, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się modą. Konkurs nie ogranicza wiekowo chętnych do wzięcia udziału.
 2. Wyłącznym pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest Fashion Boulevard Sp. z o.o. reprezentowany przez Joannę Sokołowską-Pronobis.
 3. Kolekcje biorące udział w konkursie nie mogą pochodzić z innych konkursów (z wyłączeniem pokazów szkolnych).
 4. Zgłoszenie teczki z rysunkami do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem jej na własność Organizatora konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zgłoszonych w konkursie w mediach tradycyjnych i internetowych (w tym social media)
 6. Tematem edycji 2020 jest „MY CITY, MY ENERGY”.
 7. Przedmiotem prac w ramach tegorocznej edycji konkursu jest MODA DAMSKA.
  Dołączenie akcesoriów do kolekcji podlega ustaleniom z organizatorem.
 8. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:

8.1. I etap – KWALIFIKACJE. W ramach kwalifikacji oceniane będą prace spełniające następujące kryteria:

a) Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 MARCA 2020 r.(NIE DECYDUJE data stempla pocztowego, co oznacza, że zgłoszenie fizycznie musi się znaleźć u Organizatora do 31.03.2020).

b) Każdy z uczestników konkursu przedstawia 5 (słownie: pięć) prac (format A4 tj. 21x29,7 cm) w formie kolorowych rysunków żurnalowych w formacie A4 – z dołączonym wzornikiem tkanin oraz poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym drukowanymi literami.

c) Rysunki powinny zostać dostarczone w teczce papierowej (bez koszulek foliowych), podpisanej imieniem i nazwiskiem na wierzchu teczki.

d) Rysunki powinny być również dostarczone w formie elektronicznej wetransfer na adres office@fbe.com.pl, z imieniem i nazwiskiem w nazwie pliku.

e)Teczki z rysunkami prosimy przesyłać na adres:

Fashion Boulevard Sp. z o.o.
Świętokrzyska 30, lok. 63
00-116 Warszawa

z dopiskiem: konkurs Fashion Designer Awards 2020

f) Projekty muszą oddawać temat i istotę tegorocznej edycji konkursu, o której mowa w pkt. 3,6 i 7 niniejszego regulaminu, pozostałe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

g) Prace przesłane w terminie wskazanym w pkt. 8.1. lit. a) niniejszego regulaminu, zostaną ocenione przez jury konkursu. Spośród prac przesłanych do udziału w konkursie – zostanie wyłonionych 30 uczestników (prace, które uzyskały największą liczbę głosów Jury, oraz które spełniły kryteria oceny podane w regulaminie). Osoby te zakwalifikowane zostaną do kolejnego etapu konkursu, a następnie 20 uczestników z nich przejdzie do Półfinału.

h) najpóźniej do połowy kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Konkursu: fashiondesignerawards.com.pl oraz w mediach społecznościowych FDA zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione mailowo o przejściu do kolejnego etapu Konkursu.

h) wszystkie 30 osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaną zaproszone na specjalne warsztaty zorganizowane przez Partnera Głównego konkursu – markę Duplo w Warszawie.

8.2. II etap PÓŁFINAŁ

a) 30 uczestników (wyłonionych podczas I obrad jury) w terminie w 1-szej połowie maja 2020 r., do godziny 17.00, prześle 3 (słownie: trzy) wybrane kreacje w rozmiarze 36 (wg tabeli rozmiarów europejskich) wykonane zgodnie z ich zgłoszonymi projektami. Będą one w pokrowcu i na wieszaku wraz z dokładnym opisem kreacji oraz nazwiskiem projektanta przyszytym do pokrowca (forma wizytówki).

b) Uczestnicy tego etapu wysyłają swoje odszyte sylwetki za pośrednictwem DPD Pickup, wg wskazań oddzielnej instrukcji jaką otrzymają na podanego w z głoszeniu maila. Bezpieczne zapakowanie przesyłek leży po stronie uczestników. Koszt przesyłek spełniających wymogi instrukcji pokrywa Organizator.

c) Wybranych 30 uczestników zobowiązuje się do obecności podczas spotkania Jury w 1-szej połowie maja 2020 r. – dostępność w godzinach 11:00–15:30 (w przypadkach uzasadnionych uczestnicy zobowiązani są do poinformowania organizatora o nieobecności drogą mailową na adres: office@fbe.com.pl)

d) Kreacje zostaną zaprezentowane na modelkach na spotkaniu z jury w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie w Bagatela Space, przy ul. Bagatela 10 m.8 (IV piętro), 00-585 Warszawa

e) Jury dokona oceny i wyłoni listę 20 półfinalistów, na tym etapie Jury podda ocenie prace 30 uczestników według następującej punktacji: 1-10 punktów.
W przypadku, gdy kilka kreacji uzyska tę samą liczbę punktów, o wyborze najlepszych z nich zadecyduje ilość wysokich not przyznanych projektowi. Organizatorowi przysługuje podwójna liczba punktów.
Dane osobowe uczestników kolejnego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Tym samym zostają oni zakwalifikowaniu do kolejnego etapu Konkursu jako Półfinaliści.

f) Wszyscy uczestnicy tego etapu, zobowiązani są do osobistego odbioru swoich kreacji bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia.

g) Organizator zobowiązuje uczestników Konkursu do zachowania w tajemnicy projektów kolekcji oraz odszytych kreacji. Ujawnienie informacji na temat materiałów konkursowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub ich upublicznienie powoduje wykluczenie uczestnika z konkursu.

h) Dnia 28 kwietnia 2020 r. zostanie ogłoszony werdykt Jury, zostanie wyłonionych 9 osób, których kolekcje zostaną zaprezentowane na Wielkim Finale.

i) Lista 9 finalistów zostanie opublikowana w social mediach oraz na stronie internetowej organizatora fashiondesignerawards.com.pl niniejszego regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszej litery.

j) 10 (słownie: dziesięciu) finalistów w terminie do końca września zobowiązanych jest do wysłania na adres office@fbe.com.pl 30-sek. video (HD: 1920 x 1080px) w artystycznej formie opowiadając o sobie i inspiracjach do stworzenia kolekcji.

k) Materiał video będzie opublikowany na kanale youtube FDA, a następnie zlinkowany ze stroną internetową https://k-mag.pl/ gdzie głosami czytelników 5 (słownie: pięć) osób z najwyższą liczbą głosów przejdzie do kolejnego etapu.

l) Spośród 5 (słownie: pięciu) uczestników kolejnego etapu redakcja magazynu K-Mag wybierze zwycięski film i ogłosi zwycięzcę oraz nagrodzi na gali finałowej 11 edycji FDA.

8.3. III etap FINAŁ

a) Podczas Wielkiego Finału każdy spośród 10 Finalistów zaprezentuje 5 (słownie: pięć) kreacji.

b) Każdy z finalistów wysyła swoje odszyte sylwetki za pośrednictwem DPD Pickup, wg wskazań oddzielnej instrukcji jaką otrzymają na podanego w z głoszeniu maila. Bezpieczne zapakowanie przesyłek leży po stronie uczestników. Koszt przesyłek spełniających wymogi instrukcji pokrywa Organizator.

c) O terminie Wielkiego Finału wszyscy finaliści zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie do dnia 15 września 2020 r.

d) W przypadku niedostarczenia kreacji finałowych do terminu wskazanego przez Organizatora, finalista podlega karze finansowej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatnej w ciągu 7 dni na konto Organizatora.

e) Każdy z finalistów zobowiązuje się do stawienia na Wielkim Finale konkursu Fashion Designer Awards 2020 r. W przypadku choroby Organizator dopuszcza możliwość reprezentowania Finalisty przez osobę przez niego wskazaną. W przypadku choroby Finalista zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o osobie reprezentującej go w czasie Wielkiego Finału, drogą mailową na adres: office@fbe.com.pl

 1. Jury konkursu będzie oceniało prace konkursowe na każdym z etapów konkursu miedzy innymi poprzez kryteria oceny takie jak: zgodność z tematem, wykonanie, oryginalność, użytkowość.
 2. Lista członków jury zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.fashiondesignerawards.com.pl Prace jury podczas I obrad są tajne.
 3. Podczas Wielkiego Finału spośród 10 finalistów, jury konkursu wybierze zwycięzcę konkursu – osobę, która zaprojektowała najwyżej ocenioną przez jury kolekcję.
 4. Spośród trzech finalistów wybranych przez jury do ścisłego finału, pierwsze miejsce w Konkursie Fashion Designer Awards 2020 otrzyma projektant kolekcji, która zostanie najwyżej oceniona przez jury Konkursu.
 5. W finale konkursu Jury podda ocenie prace uczestników według następującej punktacji:
 • 15 pkt – dla najlepszej pracy,
 • 10 pkt – dla drugiej najlepszej pracy
 • 5 pkt – dla trzeciej najlepszej pracy

  W przypadku, gdy kilka kreacji uzyska tę samą liczbę punktów, o wyborze najlepszych z nich zadecyduje ilość wysokich not przyznanych projektowi. Organizatorowi przysługuje podwójna liczba punktów.
 1. Nagrody: Zwycięzca Konkursu (projektant, który zajął I miejsce i uzyskał najwyższą liczbę punktów) otrzyma następujące nagrody:
 • nagroda pieniężna 20 000 złotych
 • profesjonalny pad pomocny w projektowaniu młodym talentom: 11-inch iPad Pro Wi-Fi / Cellular 128GB Space Grey + Apple Pencil (2nd Generation) + Smart Keyboard Folio (2nd Generation) od Partnera Głównego batonika duplo
 • staż w atelier za granicą
 • wyjazd na targi Premier Vision 2021 w Paryżu z Cisowianką Perlage
 • pokaz autorskiej kolekcji, podczas Wielkiego Finału 12 edycji Fashion Designer Awards w Warszawie
 • udział w 4th International Young Designers Contest Kiev 2021
 • obsługa sesji lookbookowej lub wizerunkowej przez markę AA Wings of Color
 • specjalna publikacja na łamach miesięcznika Fashion Magazine
 • specjalna publikacja dedykowana zwycięzcy na łamach magazynu Burda Style

14.2 Jeden z wybranych finalistów otrzyma:

 • wyjazd na targi Tissue Premier do Lille we Francji z Electrolux Polska
 • Masterclass z Dorotą Williams
 • staż w pracowni MMC Studio
 • staż w pracowni Paprocki&Brzozowski
 1. Nagrody nie będą duplikowane w przypadku wygranej duetu, to oznacza, że możliwość skorzystania z nagród ma tylko jedna osoba z duetu.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania wszystkich materiałów konkursowych przekazanych przez uczestników konkursu w celach realizacyjnych Konkursu Fashion Designer Awards 2020 oraz w celach reklamowych i marketingowych, na stronie internetowej Konkursu i w materiałach PR-owych (prasa, radio, telewizja).
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość ewentualnych drobnych uszkodzeń wynikających z szybkich zmian podczas pokazów (typu nadprucie suwaka, oderwanie guzika). Organizator zastrzega sobie wyłączność w kwestii stylizacji modelek.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania sylwetek 30 uczestników 1-szego etapu na stronie Konkursu www.fashiondesignerawards.com.pl oraz do dysponowania ich wizerunkiem na różnych płaszczyznach marketingowych i PR-owych.
 6. Finaliści konkursu mają prawo do wskazania jednego sponsora swojej kolekcji, który będzie wymieniony w podziękowaniach podczas Gali Finałowej (nie będzie to marka konkurencyjna w stosunku do partnerów Fashion Designer Awards i zostanie to wcześniej uzgodnione z Organizatorem).
 7. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik. Z wyjątkiem kosztów dostawy za pośrednictwem DPD Pickup 3 (słownie: trzech) odszytych sylwetek na 2-gi etap konkursu oraz 5 (słownie: pięciu) odszytych sylwetek na Finał.