Regulamin konkursu

Fashion Designer Awards 2019

galazka.png

REGULAMIN KONKURSU10. edycji Fashion Designer Awards

1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu Fashion Designer Awards 2019, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się modą. Konkurs nie ogranicza wiekowo chętnych do wzięcia udziału.

2. Wyłącznym pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest Fashion Boulevard Sp. z o.o. reprezentowany przez Joannę Sokołowską-Pronobis.

3. Kolekcje biorące udział w konkursie nie mogą pochodzić z innych konkursów (z wyłączeniem pokazów szkolnych).

4. Zgłoszenie teczki z rysunkami do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem jej na własność organizatora konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zgłoszonych w konkursie w mediach.

6. Tematem edycji 2019 jest "BE ITALIAN BE GLAMOUR".

7. Przedmiotem prac w ramach tegorocznej edycji konkursu jest MODA DAMSKA. Dołączenie akcesoriów do kolekcji podlega ustaleniom z organizatorem.

8. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:

8.1. I etap – KWALIFIKACJE. W ramach kwalifikacji oceniane będą prace spełniające następujące kryteria:

 1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 lutego 2019 r. (NIE DECYDUJE data stempla pocztowego, co oznacza, że zgłoszenie fizycznie musi się znaleźć u Organizatora do 15.02.2019).
 2. Każdy z uczestników konkursu przedstawia 5 (słownie: pięć) prac (format A4 t.j. 21x29,7 cm) w formie kolorowych rysunków żurnalowych w formacie A4 – z dołączonym wzornikiem tkanin oraz poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
 3. Rysunki powinny dostać dostarczone w teczce papierowej (bez koszulek foliowych), podpisanej imieniem i nazwiskiem.
 4. Prace prosimy przesyłać na adres:
  Fashion Boulevard Sp. z o.o.
  ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
  00-116 Warszawa
  z dopiskiem: konkurs Fashion Designer Awards 2019
 5. Projekty muszą oddawać temat i istotę tegorocznej edycji konkursu, o której mowa w pkt. 3, 6 i 7 niniejszego regulaminu, pozostałe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Prace przesłane w terminie wskazanym w pkt. 8.1. lit. a) niniejszego regulaminu, zostaną ocenione przez jury konkursu. Spośród prac przesłanych do udziału w konkursie – zostanie wyłonionych 30 uczestników (prace, które uzyskały największą liczbę głosów Jury, oraz które spełniły kryteria oceny podane w regulaminie). Osoby te zakwalifikowane zostaną do kolejnego etapu konkursu, a następnie 20 uczestników z nich przejdzie do Półfinału.
 7. najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 r. na stronie internetowej Konkursu: www.fashiondesignerawards.com.pl oraz FB zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione mailowo o przejściu do kolejnego etapu Konkursu.

8.2. II etap PÓŁFINAŁ

 1. 30 uczestników (wyłonionych podczas I obrad jury) w terminie do dnia 20 marca 2019 r., do godziny 12.00, prześle 2 wybrane kreacje w rozmiarze 36 (wg tabeli rozmiarów europejskich) wykonane zgodnie z ich zgłoszonymi projektami. Będą one w pokrowcu i na wieszaku wraz z dokładnym opisem kreacji oraz nazwiskiem projektanta przyszytym do pokrowca (forma wizytówki). Kreacje zostaną zaprezentowane na modelkach na spotkaniu z jury. w dniu 21 marca 2019 r.
 2. Jury dokona oceny i wyłoni listę 20 półfinalistów, na tym etapie Jury podda ocenie prace 30 uczestników według następującej punktacji: 1-10 punktów.
  W przypadku, gdy kilka kreacji uzyska tę samą liczbę punktów, o wyborze najlepszych z nich zadecyduje ilość wysokich not przyznanych projektowi. Organizatorowi przysługuje podwójna liczba punktów.
  Dane osobowe uczestników kolejnego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Tym samym zostają oni zakwalifikowaniu do kolejnego etapu Konkursu jako Półfinaliści i zaprezentują projekty na pokazie w Galerii Mokotów.
 3. W przypadku niedostarczenia Kreacji Półfinałowych, Półfinalista podlega karze finansowej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), płatnej w ciągu 7 dni od daty Półfinału, na konto Organizatora.
 4. Wybranych 30 uczestników zobowiązuje się do obecności podczas spotkania Jury dnia 21 marca 2019 r. w Warszawie, dostępność w godzinach 11:00–15:30 (w przypadkach uzasadnionych uczestnicy zobowiązani są do poinformowania organizatora o nieobecności drogą mailową na adres: office@fbe.com.pl)
 5. Organizator zobowiązuje uczestników Konkursu do zachowania w tajemnicy projektów kolekcji oraz odszytych kreacji. Ujawnienie informacji na temat materiałów konkursowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub ich upublicznienie powoduje wykluczenie uczestnika z konkursu.
 6. Prace konkursowe półfinalistów zostaną upublicznione w formie pokazu mody, podczas Półfinału Fashion Designer Awards 2019 w Centrum Handlowym Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, Warszawa, w dniu 13 kwietnia 2019 r.
 7. Dnia 13 kwietnia 2019 r. zostanie ogłoszony werdykt Jury, z prezentowanych prac 20 Półfinalistów zostanie wyłonionych 9 osób, których kolekcje zostaną zaprezentowane na Wielkim Finale. 10 osoba zostanie wyłoniona poprzez specjalne głosowanie internetowe na stronie organizatora www.fashiondesignerawards.com.pl. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora, wskazanej w pkt. 8.1.lit. j. niniejszego regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszej litery.
 8. Wszyscy Półfinaliści zobowiązani są do osobistego odbioru swoich kreacji bezpośrednio po imprezie półfinałowej w Centrum Handlowym Galeria Mokotów.
 9. Nagrodami dla Półfinalistów są nagrody książkowe, m.in: "Modoterapia", Antonia Sarnecka, wyd. Pascal

8.3. III etap FINAŁ

 1. Podczas Wielkiego Finału każdy spośród 10 Finalistów zaprezentuje dwie kreacje półfinałowe oraz dwie kreacje finałowe zakwalifikowane przez jury do Finału Konkursu.
 2. Każdy z finalistów zobowiązuje się do przesłania 2-ch kreacji konkursowych półfinałowych i 2-ch finałowych w terminie wskazanym przez Organizatora na adres wskazany w pkt. 8.1.lit. d), wg. instrukcji w pkt 8.2 c.
 3. O terminie Wielkiego Finału wszyscy finaliści zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie do dnia 19 kwietnia 2019 r.
 4. W przypadku niedostarczenia kreacji finałowych do terminu wskazanego w pkt. 8.3.lit. b), finalista podlega karze finansowej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatnej w ciągu 7 dni na konto Organizatora.
 5. Każdy z finalistów zobowiązuje się do stawienia na Wielkim Finale konkursu Fashion Designer Awards 2019 r. W przypadku choroby Organizator dopuszcza możliwość reprezentowania Finalisty przez osobę przez niego wskazaną. W przypadku choroby Finalista zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o osobie reprezentującej go w czasie Wielkiego Finału, drogą mailową na adres: office@fbe.com.pl

9. Jury konkursu będzie oceniało prace konkursowe na każdym z etapów konkursu miedzy innymi poprzez kryteria oceny takie jak: zgodność z tematem, wykonanie, oryginalność, użytkowość.

10. Lista członków jury zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora wskazanej w pkt. 8.1.lit.i. niniejszego regulaminu. Prace jury podczas I obrad są tajne.

11. Podczas Wielkiego Finału spośród 10 finalistów, jury konkursu wybierze zwycięzców konkursu, osoby, które zaprojektowały 3 najwyżej ocenione przez jury kolekcje.

12. Spośród trzech finalistów wybranych przez jury do ścisłego finału, pierwsze miejsce w Konkursie Fashion Designer Awards 2019 otrzyma projektant kolekcji, która zostanie najwyżej oceniona przez jury Konkursu.

13. Miejsce drugie w Konkursie Fashion Designer Awards 2019 otrzyma projektant, którego kolekcja zostanie oceniona jako druga w kolejności przez jury Konkursu.

14. Miejsce trzecie w Konkursie Fashion Designer Awards 2019 otrzyma projektant, którego kolekcja zostanie oceniona jako trzecia w kolejności przez jury Konkursu.

15. W finale konkursu Jury podda ocenie prace uczestników według następującej punktacji:

15 pkt – dla najlepszej pracy
10 pkt – dla drugiej najlepszej pracy
5 pkt – dla trzeciej najlepszej pracy

W przypadku, gdy kilka kreacji uzyska tę samą liczbę punktów, o wyborze najlepszych z nich zadecyduje ilość wysokich not przyznanych projektowi. Organizatorowi przysługuje podwójna liczba punktów.

16. NAGRODY

Zwycięzcy Konkursu (projektanci, którzy zdobyli miejsca I, II i III) uzyskają Stypendia w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie z siedzibą przy ul. Arabskiej 7A, 03-977 Warszawa
Każdy otrzyma odpowiednio:

 • miejsce I – pełne 3,5 letnie stypendium w ViaModa z uzyskaniem dyplomu Szkoły Wyższej
 • miejsce I – wyjazd na targi White Milan do Mediolanu od Partnera Głównego – Producenta Batonika Duplo
 • miejsce I – nagroda pieniężna 20.000 PLN
 • miejsce I – staż w atelier za granicą
 • miejsce I – wyjazd na targi Premier Vision w Paryżu
 • miejsce I – pokaz autorskiej kolekcji, podczas Wielkiego Finału 11 edycji Fashion Designer Awards w Warszawie
 • miejsce I – udział w 2nd International Young Designers Contest, w lipcu w Kijowie
 • miejsce I – obsługa sesji lookbookowej lub wizerunkowej przez markę MATRIX
 • miejsce I – obsługa sesji lookbookowej lub wizerunkowej przez AA Wings of Color
 • miejsce I – specjalna sesja na łamach miesięcznika Avanti
 • miejsce I – maszyna do szycia Brother NV 1100
 • miejsce I – stanowisko w strefie mody na jednym z festiwali organizowanych przez Agora SA – Olsztyn Green Festival lub Co Jest Grane 24 Festival w Warszawie oraz wywiad na cojestgrane24.pl

16.1 Wszyscy finaliści otrzymają nagrody książkowe oraz warsztaty zorganizowane przez w showroom.pl. "Jak skutecznie sprzedawać modę online" oraz warsztaty kreatywne od dystrybutora maszyn do szycia Brother.

16.2 Jeden z wybranych finalistów otrzyma:

 • roczną promocję "za najbardziej magnetyczna i charyzmatyczna osobowość" na łamach portalu kobieta.pl
 • współpraca z showroom.pl w ramach Showroom Talents
 • staż w atelier Bizuu
 • staż w atelier Gosi Baczyńskiej
 • staż w dziale charakteryzacji i kostiumów TVN S.A.

17. Nagrody nie będą duplikowane w przypadku wygranej duetu! Co oznacza możliwość skorzystania z nagród tylko jednej osoby z duetu.

18. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania wszystkich materiałów konkursowych przekazanych przez uczestników konkursu w celach realizacyjnych Konkursu Fashion Designer Awards 2019 oraz w celach reklamowych i marketingowych, na stronie internetowej Konkursu i w materiałach PR-owskich (prasa, radio, telewizja).

19. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.

20. Organizator zastrzega sobie możliwość ewentualnych drobnych uszkodzeń wynikających z szybkich zmian podczas pokazów (typu nadprucie suwaka, oderwanie guzika). Organizator zastrzega sobie wyłączność w kwestii stylizacji modelek.

21. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania sylwetek 30 uczestników 1-szego etapu na stronie Konkursu www.fashiondesignerawards.com.pl oraz do dysponowania ich wizerunkiem na różnych płaszczyznach marketingowych i pr-owych.

22. Finaliści konkursu mają prawo do wskazania jednego sponsora swojej kolekcji, który będzie wymieniony w podziękowaniach podczas Gali Finałowej (nie będzie to marka konkurencyjna w stosunku do partnerów Fashion Designer Awards i zostanie to wcześniej uzgodnione z organizatorem).

23. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

24. Finalista Fashion Designer Awards 2019 jest zobowiązany do oznaczenia strony Fashion Dasigner Awards na facebooku i instagramie w kontekście swojej relacji z poszczególnych etapów konkursu, a w przypadku wygranej – z realizacji nagrody w ramach FDA

25. Finalista Fashion Designer Awards 2019 jest zobowiązany do przygotowania relacji (pisanej i foto) z realizacji nagrody, która wygrał przesłania jej na adres w przeciągu 2 dni od zrealizowania nagrody office@fbe.com.pl

26. Finalistom przysługuje prawo zaproszenia 4 gości na Wielki Finał.

27. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez jego uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku oraz danych w celach realizacji Konkursu Fashion Designer Awards 2019.

28. Administratorem danych jest Fashion Boulevard Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zgodnie z rozporządzeniem z 25 maja 2018 r. pt. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

fbe.png
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa

office@fbe.com.pl

Partnerzy konkursu

Producent Batonika Duplo | Galeria Mokotów | Cisowianka Perlage | Matrix | AA Wings of color | Enter Air | Showroom | VIA MODA

Patroni medialni

Czwórka Polskie Radio | Gala | kobieta.pl | Wirtualna Polska | lamode.info | Avanti | Cojestgrane24 | Longue Magazyn | K MAG Magazyn

Fashion Designer Awards © 2008-2019